Solivella

Solivella.- 14 de Maig de 1959, diada de Sant Isidre. Benedicció de la bandera de la Cooperativa, coincidint amb els actes organitzats amb motiu de "la Càtedra". El president (qui porta la bandera) de la Cooperativa, el Sr. Anglés "Conesa", acompanyat pel governador de Tarragona. A la fotografia es pot observar també (a la part dreta de la fotografía) la barana d'entrada a l'altar Major, que es va treure en fer l'altar actual.