Corpus: altres anys  29 de maig de 2016 tornar a l'índex

 

 

Processó de Corpus i primeres comunions

 

Primera comunió dels nens Marc i Laia Anglès, Alba Iglesias, Ramon Corbella i Isolda Sans.

Corpus: altres anys

 Corpus - 29 de maig de 2016

tornar a l'índex