L'escola

Solivella  L'escola. Curs 1955-1956 - Noms de la fotografia anterior:

1.- Pepita Español (Pasqual), 2.- Maria Rosa Jordana (Vinagre), 3.- Dolors Anglès (Loreto), 4.- Afriquita Querol (Entrefull), 5.- La mestra, Sra. Maria Teresa Fontbona, 6.- Teresina Sans (Negret), 7.- Elena Cortés (Llora), 8.- Maria Pijoan (Tupinet), 9.- Teresina Fonoll (familiar de cal Caixis), 10.- Teresina Ribas, 11.- Ramona Montseny (Cabeça), 12.- Teresita Mestres (Tramega), 13.- Rosalina Bordera (Bordera), 14.- Maria Pilar Pilar Cartañà (Ganso), 15.- Pepita Ballart (Ballart), 16.- Maria Assumpciò Salla (Salat), 17.- Maria Fabregat (Franceset), 18.- Maria Dolors Cortès (Llora), 19.- Rosita Foraster (Mestre), 20.- Maria Antonieta Llauradó (Metis), 21.- Carme Canet (Malenos), 22.- Maria del Carme Travé (Bar Travé), 23.- Maria del Carme Casamitjana (Espinac), 24.- Maria Teresa Porcar (filla de la mestra), 25.- Dènia Civit (ca la francesa), 26.- Maria del Carme Montseny (Esperança), 27.- Maria del Carme Espinac (Nuet), 28.- Juanita Ballart (Xanis), 29.- Maria Roser Iglesias (Ros), 30.- Maribel Rañé (Mitgé), 31.- Maria del Carme Iglesias (Magí), 32.- Maria del Carme Moix (Madecines), 33.- Francia Moix (Madecines), 34.- Mercè Montseny (Cabeça), 35.- Maria Assumpció Orpinell (Rito), 36.- Maria Castro (Caixis), 37.- Rosita Castro (Caixis), 38.- Rosita Casamitjana (Espinac), 39.- Regina Foraster (Jep), 40.- Quimeta Orpinell (Rito), 41.- Adelaida Castro (Navarro), 42.- Rosa Maria Masalies (Finquet), i 43.- Maria Teresa Joanpere (Hortènsia).