Solivella  L'escola.- Any 1915. D'esquerra a dreta. Fila de dalt: ?, ?, ?, Rosa Tarragó (Salat), Pepeta Ribas (Masia), Clara Sans (Flaviá), Pepita (Recasens), Anita, Margarita Armengol (Cabreta), Mercè Civit (Cisteller), ...Armengol (mare del Arturo "Perico") i Antònia Sans (Txito). Segona fila de dalt: Filomena Sans (Flaviá), ?, ?, Maria Armengol (Valent), Rosa (Bernat), Maria Solsona (Rius), Contxa (Sagal), Maria Solé (Negret), Trinitat Moix Blanc (Estrivill), Rosa (Tallat), Pilar Cartañá (Ganso, casada amb Josep "Vidrier"), ?, Dolors (Colometes, casada a cal Saperes), Ramona Bellart (Adroguer), Teresina .... (Cabreta). La professora, Sra. Constantina. Tercera fila de dalt: Raimunda Solé (Negret), ?, Coloma (Tacarillo), Antònia Tous (Quitèria), Dolors Travé Iglesias (Gatet, casada cal Ferrer), Maria Ballart (Cantarer), Maria Sans (Flaviá), ?, Rosa Ballart (Cara), Rosa Pinent (Vidrier), Rosa Masalias (Presto), Rosa Armengol (Tonatxo), Rosa Sans (Gasset). Quarta Fila (començant per dalt): ?, ?, ... de cal Ranyer, Antònia Iglesias (Talls), ?, Lola Sans (Flaviá), ?, ?, ?, Rosa Iglesias (Cabaler), Encarnació Iglesias (de ca la Cinta), Maria Espanyol Sans (Pasqual), Contxa (Tonatxo), Carme Pinent (Vidrier). Fila de baix: Antònia Copóns (Txacó), Mercè Sardà Travé (del Joanet de la Mercè), Rosa Montseny (Conxita), ?, ?, ?, ?, Antònia (Saperes), Antònia Palau (Magí Palau), ?, ?, ?, ?, Cecilia (casada a Barberà), de cal Cabreta.