El campanar. Any 2001 (detall dels coloms amuntegats sota la teuladeta)

Fotografia: Josep Ignasi Tarragó