Els carrers de Solivella
Els carrers de Solivella

Cada un dels colors d'aquests quadres correspon a la zona marcada en el plŕnol del costat.

Passeig, Gardeny, Costeta

L'entrada del poble