Aquesta web de Solivella no té cap més pretensió que la de donar a conèixer el nostre poble.

El projecte neix a principi del anys noranta, quan el Centre d'Estudis Solivellencs veu que aquella nova eina de la que fa poc que es comença a parlar -internet- podria ser una molt bona manera per poder recollir tot el que es pogués de Solivella i plasmar-ho en un lloc virtual que estigués fàcilment a l'abast de tothom. Va ser passada la primera meitat dels noranta, quan, en una conferència donada al local del Grup Cultural de la Dona, es va confirmar la idea inicial d'aquest projecte i es va posar fil a l'agulla per tal de fer-lo realitat.

El contingut d'aquest projecte del Centre d'Estudis Solivellencs es basarà fonamentalment en escrits i en imatges. Escrits on parlar de la història del nostre poble, passada i present; de les seves entitats i associacions, antigues i actuals; de les nostres festes; d'aquells nens i nenes que van omplir les nostres escoles, i d'aquells que avui són a les seves aules. Tot això amb moltes imatges de Solivella. Vosaltres sou els que hi podeu reflexionar i els que hi podeu afegir comentaris.

Les seves fotografies intentaran apropar-nos a la realitat dels seus carrers i de les seves places, tant d’avui com d’ahir. A les seves festes. A la seva història a través de les persones que són, al cap i a la fi, els autors d’aquesta Solivella d’avui dia.  A les seves curiositats. Als petits, però abundants tocs d’art que s’amaguen pels seus carrers, per les seves cases.

Aquesta pretén ser una web dinàmica, on tinguin cabuda tots els vostres suggeriments, una pàgina on quedi reflectit el dia a dia de Solivella, i on es pugui recollir el sentir i el pensar de totes les persones que, estimant el poble de Solivella, vulguin fer quelcom per ajudar a millorar-la.

Per aquesta raó us convidem a plasmar les vostres idees, comentaris, crítiques i iniciatives a través dels vostres escrits.

Envieu les vostres valuoses opinions "clicant" a e-mail, @, però abans us convidem a passar i a conèixer Solivella mitjançant el nostre índex temàtic.

Solivella, març de 1999