La verema a Solivella: dia 8 d’octubre de 1958 (fotografia cedida per Josep Romeu "Pepito del Llorens")