La verema a Solivella: dia 2 d’octubre de 1962 (fotografia cedida per Josep Romeu "Pepito del Llorens")