LA

VEREMA

 

tornar a l’índex

 

 

a records

 la primera màquina

 la primera màquina - 2

Abans de les màquines

 - 1 -

 - 2 -

 - 3 -

 - 4 -

 - 5 -

 - 6 -

 - 7 -

 - 8 -

 - 9 -

- 10 -

 - 11 -

 - 12 -

 - 13 -

 - 14 -

 - 15 -

 - 16 -

 - 17 -

 - 18 -

 - 19 -

 - 20 -

 - 21 -

Un dia de verema a Solivella

(anys 60)

 l’arribada

 les veremadores

 les portadores

 carregar-les

 el carro

 la tornada

 la descàrrega

 el vi

Un dia de verema a Solivella

(any 2005)

 - 1 -

 - 2 -

 - 3 -

 - 4 -

 - 5 -

 - 6 -

 - 7 -

 - 8 -

 - 9 -

 - 10 -

 - 11 -

 - 12 -

 - 13 -

- El vi -

Any 2011

 - 1 -

 - 2 -

 - 3 -

 - 4 -

 - 5 -

 - 6 -

 - 7 -

 - 8 -

 - 9 -

 - 10 -

 - 11 -

 - 12 -

 - 13 -

 - 14 -

 - 15 -

 - 16 -

 - 17 -

 - 18 -

 - 19 -

 - 20 -

 - 21 -

 - 22 -

 - 23 -

 - 24 -

 - 25 -

 - 26 -

 - 27 -

 - 28 -

 - 29 -

 - 30 -

 - 31 -

 - 32 -

 - 33 -

 - 34 -

 - 35 -

 - 36 -

 - 37 -

 - 38 -

 - 39 -

 - 40 -

 - 41 -

 - 42 -

 - 43 -

 - 44 -

 - 45 -

 - 46 -

 - 47 -

 any 2012

tornar a l’índex

 

 

a records